دسته: کامیک

کارگردان زندگی شما کیه؟ – کامیک #۲

کارگردان زندگی شما کیه؟ این کارگردان لجوج و کم‌حوصله را چقدر می‌شناسید؟ خاطره از بزنگاه‌هایی که دستتون را توی حنا گذاشته دارید؟ با ما به اشتراک بگذارید

شیفت عصر – کامیک #۱

شیفت عصر قراره یه پاتوق خودمونی باشه تا دور هم جمع بشیم، خوش بگذرونیم و همراه با هم زندگی کردن رو یاد بگیریم. شیفت عصر قراره بی‌تکلف و آسون و کوتاه برگزار بشه. یعنی قراره شما یک لقمه‌ی کوچیک از چیزهایی که براتون تو زندگی مهمه رو، تو یه بعدازظهر دلنشین کنار دوستان‌تون یاد بگیرید. […]
lightbox